English
ورود
عضویت

مدیران و سهامدارن شرکت نشاط آور یزد (داتیس):

آقای مهندس محمد رضا احمدی (سهام دار اصلی - بنیانگذار و موسس شرکت و مدیر بازرگانی )

 

                                                                                                                             سرکار خانم مریم نیک طبع (سهام دار - مدیرعامل )

 

          آقای مهندس حامد زارع (سهام دار - رئیس هیئت مدیره )

 

                                                                                                                     آقای مهندس پیمان لطفی (سهام دار - عضو هیئت مدیره)

 

     آقای مهندس علیرضا فخرآبادی پور (سهام دار - عضو هیئت مدیره)

 

آقای محمد داستان (سهام دار)

 

 

 کارخانه و دفتر مرکزی : یزد، شهرک صنعتی، فاز 3، بلوار لادن، لادن 5

تلفکس : 8-37275907-035
035-37275545-6

ایمیل: info@neshatavar.com